சரியான தமிழ்

சரியான தமிழ் பற்றிய அல்லது பிழை திருத்தம் பற்றிய குறிப்புகள்: நேற்று ஒரு கதையில் சுண்ணி என்ற வார்த்தையைப் படித்தேன். இப்படி எழுதும் முன் ரெண்டு சுழியா மூணு சுழியா என்று கவனிக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான் விஷயம். நாமே கலகமாக மாற்றுவது வேறு. ஆனால் தவறாக எழுதிவிடக் கூடாது. சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் சொன்னார், நீங்கள் ஸாஃப்ட் காப்பியிலேயே பிழை திருத்தம் செய்து விடுங்கள். பிழைகளை மார்ஜினிலோ அல்லது ஒரு நோட்டிலோ குறித்து விடுங்கள் என்று. மற்ற … Read more