சத்யஜித் ரே & ரித்விக் கடக்

சினிமா: அலைந்து திரிபவனின் அழகியல் என்ற என்னுடைய நூலை பிழைதிருத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்.  படுபயங்கரமான, அலுப்பான வேலையாக இருக்கிறது.  ஆனால் பல பக்கங்களில் நான் கடந்து வந்த பாதையையும் திரும்பிப் பார்க்கிறேன்.  இந்த நூல் முதல் முதலில் வெளிவந்த ஆண்டு என்ன என்று தெரியவில்லை.  கட்டுரைகளில் எழுதப்பட்ட ஆண்டு போட்டிருக்கிறது.  2007. இந்த நூல் நல்ல சினிமாவைப் புரிந்து கொள்ள உதவியிருக்கிறது; இதன் மூலம்தான் சினிமாவை அறிந்தேன் என்றெல்லாம் பல உதவி இயக்குனர்கள் என்னிடம் சொன்னதுண்டு.  ஆனால் … Read more

சினிமா: அலைந்து திரிபவனின் அழகியல்

மேற்கண்ட நூல் இன்னும் சுமார் 15 தினங்களில் அல்லது அதிக பட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள் உங்கள் கைகளில் கிடைக்கும். இப்போது பிழை திருத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Ulrike Ottinger என்று ஒரு ஜெர்மானிய இயக்குனர் இருக்கிறார். இவரைப் பற்றி சினிமா: அலைந்து திரிபவனின் அழகியல் நூலில் விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன். 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட கட்டுரை. இந்த நூல் என் சினிமா பற்றிய எழுத்துக்களில் மிக மிக முக்கியமானது. இந்தக் கட்டுரையைப் படிக்க வேண்டுமானால் ஒட்டிஞ்ஜரின் படங்களைப் … Read more