லெபனான் – 2

லெபனான் என்ற தலைப்பில் உள்ள முந்தைய கட்டுரையைப் படித்தால்தான் இது உங்களுக்குப் புரியும். அந்தக் கட்டுரை வந்ததுமே அது பற்றி சீனி பேசினார். அதில் வரும் இரண்டு நண்பர்களுக்கும் பெயர் வைத்துக் கொள்வோம். ஒருத்தர் பெயர் கோபால். இன்னொருத்தர் பெயர் சுப்ரா. இதில் கோபால் இந்தச் சம்பவத்தில் நேரடியாக சம்பந்தப்படவில்லை. லெபனான் கதையை என்னிடம் கேட்டவர் சுப்ரா. அவர்தான் வேறொரு மைலாப்பூர்வாசி மூலம் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனக்கு அறிமுகம் ஆனவர். அறிமுகம்தான். பெயர் தெரியும். தொலைக்காட்சிப் … Read more