இருவர்

நேற்று ஒரு நண்பர் கேட்டார், அவர்கள் இருவரையும் நீங்கள் அடிக்கடி பார்ப்பதில்லை; பேசுவதும் இல்லை; இருந்தாலும் எப்படி அவர்கள் இருவரும் உங்கள் மனதில் இத்தனை முக்கியமான இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறார்கள்? இருவரில் ஒருத்தன் சமீபத்தில் கோவா போனான். ஒரு ஆடம்பரமான ஓட்டலில் தங்கினான். அங்கே தங்கியிருந்தவர்களின் உடல் மணம் என் உடல் மணத்தைப் போலிருப்பதை உணர்ந்தான். உடனே எனக்கு போன் பண்ணினான். நாங்கள் இருவரும் gay அல்ல. வெறும் நண்பர்கள்தான். அப்படியும் என் உடல் மணம் தெரிந்திருக்கிறது. இப்படி … Read more