ராஸ லீலா – கலெக்டிபிள்

ராஸ லீலா கலெக்டிபிள் பற்றி முன்பு எழுதிய குறிப்பை இங்கே மீள்பதிவு செய்கிறேன்.  ஏனென்றால், பல நண்பர்கள் இது பற்றி எதுவும் தெரியாது என்றே சொன்னார்கள்.  சில நெருங்கிய நண்பர்களிடம் நானே தான் ஃபோன் செய்து ராஸ லீலா கலெக்டிபிள் பற்றி விளக்கிச் சொல்ல வேண்டியிருந்தது.  சில நண்பர்களிடம் அது கூட சொல்லவில்லை.  அவர்களுக்கு இன்னமும் தெரிந்திருக்காது என்றே நினைக்கிறேன்.  அமெரிக்காவிலிருந்து இரண்டு பேர்,  துபாய் ஷார்ஜாவிலிருந்து மூன்று பேர் இந்த கலெக்டிபிள் திட்டத்துக்குப் பணம் அனுப்பியிருக்கிறார்கள்.  … Read more