ராஸ லீலா collectible

ராஸ லீலா collectibles (Collecto’s copy) பற்றி அதிகம் பேருக்குத் தெரியவில்லை என்று நினைக்கிறேன். வாசகர் வட்டத்தின் உள்வட்டத்தினர் மட்டுமே பணம் அனுப்பி முன்பதிவு செய்திருக்கின்றனர். இந்த கலெக்டிபிளின் விலை ரூ.10,000/- இதன் மதிப்பு இப்போது தெரியாது. சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆனாலே இந்தப் பிரதியின் மதிப்பு தெரிய வந்து விடும். நெப்போலியன் காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கோனியாக் இப்போதும் கிடைக்கிறது. விலை இரண்டரை லட்சம் ரூபாய். ’கலெக்டிபிள்’ என்றால் அதன் பின் அட்டையில் ராஸ லீலாவின் அந்தப் … Read more