ராஸ லீலா – பிழை திருத்தம்

ராஸ லீலா பிழை திருத்தம் நாளை முடிந்து விடும் என்று நினைக்கிறேன்.  கொஞ்சம் முன்னால்தான் அதன் இரண்டாம் பாகத்தில் உள்ள 41-ஆம் அத்தியாயத்தில் திருத்தம் செய்து முடித்தேன்.  An Erotic Catharsis என்பது அதன் தலைப்பு.  இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் சில பெண்கள் பெருமாளுக்கு எழுதும் கடிதங்களெல்லாம் சலிப்பூட்டுபவை என்று சில நண்பர்கள் என்னிடம் கூறியதுண்டு.  அப்படியா என்று வருத்தத்துடன் கேட்டுக் கொள்வேன்.  வேறு என்ன செய்ய?  துண்டித்துத் தூக்கிப் போட முடியுமா என்ன?  (சரியாகப் புரிந்து … Read more

ராஸ லீலா Collector’s copy – dedication

ராஸ லீலா கலெக்டர்’ஸ் காப்பி பற்றி எழுதியிருந்தேன். சுமார் 20 பேர் 10,000 ரூபாய் பணம் அனுப்பி முன்பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பிரதியும் தனித்தனியாகத் தயாரிக்கப்படுவதால் ஒவ்வொரு பிரதியையும் தனித்தனி நண்பர்களுக்கு டெடிகேட் செய்ய முடியும். அப்படி டெடிகேட் செய்யும் போது யாருக்கு டெடிகேட் செய்கிறேனோ அவர்களைப் பற்றி சில வார்த்தைகள் எழுதலாம் என்று உத்தேசித்திருக்கிறேன். இதுவரை மூன்று பேருக்கு எழுதியிருக்கிறேன். அதை உங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மற்றவர்களைப் பற்றியும் எழுதுவேன். பதற்றம் கொள்ள … Read more