பஜெநாத்தோ

மேலே உள்ள இணைப்பில் உள்ள பாடலைக் கேட்டு விட்டு இதைப் படித்தால் இன்னும் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளலாம்.  பாடலைப் பாடியவர் கார்லோஸ் பீபெஸ் (Carlos Vives).  ஸ்பானிஷில் v-ஐ b-ஆகத்தான் உச்சரிப்பார்கள்.  இந்தியாவில் வங்க மொழியிலும் அப்படித்தான்.  நாம் வசந்தி வங்காளிகள் பசந்தி என்பார்கள்.  நமக்கு ரவீந்திரநாத்.  அவர்களுக்கு ரபீந்திரநாத்.  இந்தப் பாடலின் சிறப்பு என்னவென்றால், கொலம்பியாவின் மிகப் புகழ்பெற்ற இசை வடிவமான பஜெனாத்தோ பாணி பாடல் இது.  ரோமன் லிபியில் Vallenato.  இதன் உச்சரிப்புதான் பஜெநாத்தோ.  … Read more