கமல் – 40 ஆண்டுகளாக குகையில் வாழ்ந்த மனிதன்

கமல்ஹாசன் உளறுவதற்கெல்லாம் சினிமாக்காரர்கள் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக ஜால்ரா அடித்து வந்திருக்கிறார்கள். பாவம் அவர்கள், கமல் கொடார்ட் என்று ஒரு பெயரைச் சொன்னால் அவர்களுக்கு என்ன எழவு புரியப் போகிறது? கொதார் என்ற ஃப்ரெஞ்ச் பெயரைத்தான் அப்படி உளறுகிறார் என்று அவர்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு இங்க்லீஷ்காரன் கேண்டி கேண்டி என்று சொன்னால் மற்ற இங்க்லீஷ் மடையன்களுக்கு அது காந்தியைக் குறிக்கிறது என்று தெரியுமா என்ன? கமல் உளறுவதற்கெல்லாம் 40 ஆண்டுகளாகத் தலையாட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். சினிமா மட்டும் … Read more

ராஸ லீலா – வேலை முடிந்தது

ராஸ லீலா பிழைதிருத்தம் முடித்து விட்டேன்.  டைப்செட்டிங் செய்யும் நண்பரிடம் கொடுக்க வேண்டும்.  அவர் இந்தப் பிழைகளையெல்லாம் சரி செய்த பிறகு, சரி செய்த பிரதியை ஒவ்வொரு பிழையாகப் பார்க்க வேண்டும்.  பிரதியைப் படித்துப் பார்க்க வேண்டிய சிரமம் இல்லை.  பிழைகள் சரி செய்யப்பட்டனவா என்று பார்க்க வேண்டும்.  ஒரிரு நாளில் முடிந்து விடும்.  பிழை திருத்தம் செய்வது என்பது பாதாள சாக்கடையில் புகுந்து சுத்தப்படுத்தும் வேலையைப் போன்றது.  அப்படித்தான் இருந்தது எனக்கு.  மது அருந்திக் கொண்டிருந்த … Read more