சில நூல்கள் தேவை

அமெரிக்காவில் வசிக்கும் சில நண்பர்கள் எனக்கு நூல்கள் தேவைப்படும் போதெல்லாம் வாங்கி அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள். இப்போது அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி இருந்த குறிப்பேடு தொலைந்து விட்டது. வாட்ஸப்பில் இருந்த ஓரிருவர் மட்டுமே கைவசம் உள்ள தொடர்பு. ஒருவரிடமே எல்லா சுமையையும் ஏற்றக் கூடாது என்பதால் புத்தகம் வாங்கி அனுப்பக் கூடிய நண்பர்கள் என்னைத் தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். புத்தகங்களை இந்திய முகவரிக்கு அனுப்பத் தேவையிருக்காது. அங்கேயே உள்ள நண்பர்களுக்கு அனுப்பி விட்டால் அவர்கள் இந்தியா … Read more