அடுத்த நூற்றாண்டின் கவிதை

இந்த நூற்றாண்டின் கவிதை என்பார்கள் இல்லையா, அதுபோல இது அடுத்த நூற்றாண்டின் கவிதை… 30)மேக் புக் ப்ரோ குப்பையான அறையில் அமர்ந்து நள்ளிரவில் எழுதிக்கொண்டு இருந்தேன். எங்கிருந்தோ ஓடி வந்த பூரான் ஒன்று மேக் புக் ப்ரோவின் பின் பதுங்கிக்கொண்டது. பூரான் தூங்கும் நேரம் பற்றி ஒருக்கணம் சிந்தித்தாலும், அதைக் கொல்ல முடிவு செய்தேன். அறையெங்கும் தேடினாலும், புத்தகத்தைத் தவிர வேறெதுவும் அடிக்க அகப்படவில்லை. ஒரு க்ளாஸிக் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு மேக் புக் ப்ரோவின் பின்னால் வந்தேன். … Read more