ஒரு கேள்வியும் பதிலும்…

இன்று புத்தாண்டு என்பதே மறந்து போய் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்புதான் ராம்ஜி இன்று ப்ரிண்ட் போட முடியாது, அந்த ஆஃபீஸ் விடுமுறை என்று சொன்னதால், இன்று என்ன விடுமுறையாயிருக்கும் என்று யோசித்து டக்கென்று புத்தாண்டு என்று புரிந்தது. காரணம், நேற்றிலிருந்து ராப்பகலாக ஒரு வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய மிக முக்கியமான புத்தகங்களில் ஒன்று ஊரின் மிக அழகான பெண் என்ற மொழிபெயர்ப்புத் தொகுதி. தமிழில் இப்போது ஏகப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கெல்லாம் 25 ஆண்டுகளுக்கு … Read more