பெரூ – பொலிவியா – சீலே (பயணக் குறிப்புகள் – 2)

<a href=”https://www.tripadvisor.in/LocationPhotos-g295425-Vina_del_Mar_Valparaiso_Region.html#385808748″><img alt=”” src=”https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/16/fe/f9/6c/passeio-bacana.jpg”/></a><br/>This photo of Vina del Mar is courtesy of TripAdvisor மேலே உள்ள இணைப்பில் காணும் ஊர் வீஞா தெல் மார் (Viña del Mar).  Vineyard of the sea என்று பொருள்.  இந்த ஊர் வால்பரைஸோ நகரின் உப நகராக உள்ளது.  வால்பரைஸோவிலிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர்.  இரண்டு நகர்களுமே கடற்கரை நகரங்கள்.  சீலே செல்பவர்கள் வால்பரைஸோ செல்லாமல் வர மாட்டார்கள். பாப்லோ நெரூதாவின் ஊர்.   வால்பரைஸோவின் மற்றொரு … Read more