சரியான உச்சரிப்பு

உங்களிடம் ஒரு விஷயம் சொல்லியாக வேண்டுமென்று நினைக்கிறேன். தவறிருப்பின் மன்னிக்கவும். உங்களின் எழுத்தில் நான் பல வருடங்களாக கவனித்து வருவது தான். ஒரு வெளி நகரத்தின் பெயரையோ அல்லது ஒரு வெளி ஆளின் பெயரையோ குறிப்பிடும்போது அதில் அவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து அந்தந்த மொழி உச்சரிப்புக்கு ஏற்றவாறு கவனம் எடுத்து எழுதுவீர்களென எனக்குத் தெரியும். ஆனால், ஓரான் பாமுக் விஷயத்தில் அவரின் பெயரை எழுதும் விதத்தில் பிழை விடுகிறீர்களோ என எனக்குத் தோன்றுகிறது. ORHAN PAMUK. இதில் … Read more

ஆங்கிலக் கடிதங்கள்

எனக்கு ஆங்கிலத்தில் கடிதம் எழுதும் பெரும்பாலான நண்பர்கள்/வாசகர்கள் அப்படி ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதற்காக மிகவும் குற்றவுணர்ச்சி கொண்டு மன்னிப்புக் கோருகிறார்கள்.  அப்படி அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதற்குக் காரணம், தமிழில் தட்டச்சு செய்து அவர்களுக்குப் பழக்கம் இல்லை; அவர்களது மடிக் கணினியில் அதற்கான வசதி இல்லை (சீக்கிரம் அந்த வசதியை ஏற்படுத்துக் கொண்டு விடுகிறேன்; அது வரை பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் சாரு).  இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் கடிதம் எழுதுவதற்காக நான் கோபம் கொள்ளுவேனோ என்று அவர்கள் நினைப்பது … Read more