பிக் பாஸ் (3) – 1

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை முதல் 60 நாட்கள் பார்க்காமல் இருந்தேன்.  என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாது.  யார் யார் என்றும் தெரியாது.  ஆனால் ரொலான் பார்த்தைப் (Roland Barthes)  படித்தவர் யாரும் அப்படி இருக்க இயலாது.   அவர் மூலமாக மட்டுமே முதன்முதலாக நான் கற்றுக் கொண்டேன், வெகுஜன கலாச்சாரத்தை நாம் புறக்கணிக்கக் கூடாது;  அதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று.  இருந்தாலும் அந்தப் பக்கம் எட்டிப் பார்த்தால் அதன் ஆபாசத்தை என்னால் தாங்க முடியாதிருந்தது.  60 நாட்கள் … Read more