பூச்சி 56

ஈஷ்வரின் கடிதத்துக்கு பதில் எழுதிய போது “நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் மாணவரா?” என்று கேட்டிருந்தேன்.  அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை.  அவர் பெயரின் எழுத்துக்கள் Ichveur என்று இருந்தது.  உடனே தெரிந்து விட்டது.  எம்.ஏ. ஃப்ரெஞ்ச் படிக்கிறாராம்.  அப்போது தமிழ் எம்.ஏ. படிக்கும் மாணவர்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஆலன் ராப்-க்ரியேவின் எழுத்துக்களைப் படியுங்கள் என்று அறிவுரை சொல்லி, கடற்கரை கதையின் ஃப்ரெஞ்ச் லிங்கையும் அனுப்பியிருந்தேன்.  அதற்கு ஒரு செம பதில் கிடைத்தது எனக்கு.  நாக்-அவ்ட் பஞ்ச்.  … Read more

பூச்சி 55

காலை உணவு உண்ணாமல் நான் கணினியின் பக்கமே வர மாட்டேன்.  அது எனக்கு ஹராம்.  ஆனால் இன்று அந்த விதியை மீற வேண்டியிருக்கிறது.  அவந்திகாவும் நானும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் மாதிரி, காலம் என்ற விஷயத்தைப் பொறுத்தவரை.  அவளுக்கு உறக்க நேரம் நள்ளிரவு ஒன்றிலிருந்து காலை எட்டரை வரை.  எழுந்தவுடன் வீடு சுத்தப்படுத்தல்.  காலை உணவு பதினொன்று பதினொன்றரை ஆகி விடும்.  நேற்று கூட காலை பதினொன்றரைக்குக் காலை உணவு சாப்பிடும் போது பேசாமல் அந்தக் கால பிராமணர்கள் … Read more