பூச்சி – 71

71 சமீபத்தில் எழுதியிருந்தேன் அல்லவா, சினிமா உலகில் போய் என்னால் குப்பை கொட்ட முடியாது என்று?  அங்கே போனால் கொஞ்சமாவது ஜால்ரா அடிக்க வேண்டும்.  நாம் ஹலோ சொல்வதற்குக் கூடத் தகுதியில்லாதவர்களையெல்லாம் சார் போட்டுப் பேச வேண்டும்.  அது நம்மால் முடியாது என்று எழுதியிருந்தேன்.  அதை எழுதிவிட்டுப் படுத்த போது என் கனவில் பாரதி காந்தியைச் சந்தித்த நிகழ்ச்சி வந்தது.  இங்கே சென்னையில் கதீட்ரல் சாலையில் ராஜாஜியின் பங்களாவில் காந்தி தங்கியிருந்தபோது.  அந்தச் சந்திப்பு பற்றி வ.ரா. … Read more

பூச்சி 70

நேற்றைய அத்தியாயத்திலேயே வந்திருக்க வேண்டியது.  விடுபட்டு விட்டது.  மக்களுக்கு – அதாவது பொதுஜனத்துக்கு எப்போதுமே வழிபாட்டுக்குரிய ஒரு பிம்பம் – icon – தேவைப்படுகிறது.  அந்தந்த காலகட்டத்துக்கேற்ப அந்த பிம்பம் வழிபாட்டுக்குத் தகுதி உடையதாகவோ அல்லது வெறும் அட்டைக் கத்தியாகவோ இருக்கிறது.  முன்னதுக்கு காந்தியையும் பின்னதுக்கு அப்துல் கலாமையும் நீங்கள் உதாரணமாகக் கொள்ளலாம்.  கலாம் சமீபத்திய உதாரணம்.  இந்தியாவில் உள்ள மாணவர்கள் கலாமைத் தங்கள் வழிபாட்டு பிம்பமாகக் கொண்டாடினார்கள்.  புரிகிறது.  ஆனால் லட்சோபலட்சம் ஆட்டோக்காரர்கள் ஏன் இயேசு … Read more