பூச்சி 52

முன்பே இதை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன்.  இப்போதுதான் இதற்கான நேரம் அமைந்தது.  மோடி ஒரு ஃபாஸிஸ்ட் என்பதற்கான காரணங்களை எழுதியிருந்தேன்.  ஃபாஸிஸத்தின் முக்கியமான அடையாளங்களில் ஒன்று, ஒழுக்கம்-கலாச்சாரம் ஆகியவற்றின் பேரில் மனித உடலை ஒடுக்குவது.  ஒரு பிரிவினரின் உணவுப் பொருட்களில் ஒன்றாக மாட்டுக் கறியை உண்பதற்கு அச்சப்படும் நிலையை உருவாக்கியதை இங்கே நினைவுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.  வட இந்தியாவில் மாட்டுக் கறி உணவுக்குப் பேர் போன உணவகங்கள் பல கோழிக் கறிக்கு மாறியது பற்றியும் நான் … Read more

பூச்சி 51

சென்ற கட்டுரையின் தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஒருசில விஷயங்கள்.  வெகுளியாக இருந்து கொண்டு நாம் செய்யும் சில காரியங்கள் உண்மையில் அடுத்தவரை மிகவும் பாதிக்கக் கூடியதாக, அடுத்தவரின் வெளியில் அத்துமீறுவதாக இருந்து விடுகிறது.  சுருக்கமாகச் சொன்னால், rudeness.  சீனியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போதுதான் இந்த வெளிச்சம் எனக்குக் கிடைத்தது.  ஒரு இளம் எழுத்தாளர் சீனியைத் தற்செயலாக சந்திக்க நேர்ந்த போது அவர் எழுதிய புத்தகம் ஒன்றைப் படிக்கச் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார்.  இதில் என்ன தப்பு என்றுதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் … Read more