அமெரிக்காவில் அடியேனின் புத்தகங்கள்

நீண்ட காலமாக அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களிடம் என் நூல்கள் கிடைக்கவில்லையே என்ற கவலையில் இருந்தேன். அவர்கள் இங்கே தமிழ்நாடு வரும்போது வாங்கினால்தான் உண்டு. ஆனால் அவசரகதியில் வந்து செல்பவர்களால் புத்தகம் வாங்க எல்லாம் நேரத்தை ஒதுக்குவது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை. அதனால் அவர்களுக்கு என் புத்தகங்கள் கிடைக்கவில்லை. அவர்களும் படிக்கவில்லை. இந்த நிலையில் என்னுடைய முப்பது நூல்கள் – ஒவ்வொரு நூலும் 0.99 டாலர் விலையில் – அதாவது ஒரு டாலர் – கிண்டிலில் கிடைக்கிறது. அச்சு … Read more