பூச்சி 85

ஹெலன் சிஸூவின் ரீடர் பற்றி எழுதியிருந்தேன்.  அதற்கு என் நீண்ட கால நண்பரான அ. ராமசாமி முகநூலில் ஒரு கருத்தை எழுதியிருந்தார்.  அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ”பூச்சி-84ஐப் படித்ததும் ஏன் சாருவுக்கு அதேபோல் ஒரு ரீடர் – வாசிப்பு உதவிக்களஞ்சியம் இல்லை என்று தோன்றியது. ஒரு மொழியில் செயல்படும் எல்லாருடைய எல்லா எழுத்துகளையும் ஒருவர் வாசித்துவிட முடியாது. பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்களும் ஆய்வாளர்களும் குறைந்தது அவர்களது சிறப்புத் தேர்வுக்குரிய இலக்கியவகையினத்தை முழுமையாகவும் அவ்வகையினம் சார்ந்த மற்றவர்களின் சாராம்சத்தை … Read more