நான் ஏன் மோடியை எதிர்க்கிறேன்? – 1

தினம் ஒரு புத்தகம் என்று நான் பதிவிடும் நூல்களை இதைப் பார்க்க நேரும் நண்பர்கள் யாரேனும் வாங்குகிறீர்களா? அந்த நூல்கள் பற்றி ஒரு வார்த்தையாவது எழுத வேண்டும் என்ற கட்டுக்கடங்காத ஆவலை அடக்கிக் கொண்டே அந்நூல்களின் அட்டைகளைப் பதிவிடுகிறேன். இதுவரை ஒரு நாள் கூட பதிவு வராமல் இருந்ததில்லை என்பதை கவனியுங்கள். இதையே ஒரு 35 வயதுக்கு உட்பட்ட யாரிடமாவது சொல்லியிருந்தால், செய்து கொண்டே வந்து 27-ஆவது நாள் எனக்கு குதத்தில் வலி, அக்குளில் கட்டி என்று … Read more