சிறிய வீட்டுக்குள் ஒரு போலீஸ் பட்டாளம்…

ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்பு ஒரு காணொளி பார்க்கக் கிடைத்தது.  ஒரு சிறிய வீட்டுக்குள் ஒரு போலீஸ் பட்டாளம் நுழைகிறது.  அனைவரின் தலையிலும் கவசம்.  கையில் கற்களைத் தடுக்கப் பயன்படுத்தும் கட்டைக் கவசம்.  போலீஸ் மாதிரி தெரியவில்லை.  ரிஸர்வ்ட் போலீஸ் அல்லது ராணுவம் மாதிரி தெரிகிறது.  காணொளி எடுத்தவர்கள் மிக ரகசியமாக எடுத்திருப்பதை அந்தக் காணொளியின் மூலமே தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.  உள்ளேயிருந்து ஒரு 12 – 15 வயது சிறுவனை இழுத்து வந்து அந்த இருபது முப்பது … Read more