முடி கொட்டுது…

சின்ன வயதில் நான் என் அம்மா மாதிரியே இருக்கிறேன் என்று பலரும் சொல்லக் கேள்வியுற்றிருக்கிறேன்.  உருவத்தில் மட்டும் அல்ல; சில பழக்கவழக்கங்களிலும் நான் அம்மா மாதிரிதான்.  அதில் ஒன்று, அவ்வப்போது ஜோசியம் பார்ப்பது.  மற்றவர்களுக்கு அல்ல; எனக்கு.  மூன்று மாதத்திற்கு ஒருமுறையாவது அம்மா ஜோசியம் பார்ப்பது வழக்கம்.  யாரையும் தேடிப் போக மாட்டார்கள்.  ஜோசியர்களே வீடு தேடி வருவார்கள்.  அது ஒரு சடங்கு போல் நடக்கும்.  நாங்கள் ஆறு குழந்தைகள்.  எல்லோருக்கும் பார்ப்பார்கள்.  இதெல்லாம் எதுக்கும்மா, எல்லோரும் … Read more