பழுப்பு நிறப் பக்கங்கள் இரண்டாம் தொகுதி – முன்பதிவு

பழுப்பு நிறப் பக்கங்கள் இரண்டாம் தொகுதியை முன்பதிவு செய்ய இந்த லிங்கைத் தொடரவும்: https://tinyurl.com/pazhuppu2 பின்வரும் முன்பதிவுத் திட்ட சலுகை ஜூன் 5-ஆம் தேதி வரை மட்டுமே. இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக பழுப்பு நிறப் பக்கங்கள் இரண்டாம் தொகுதி வெளிவர இருக்கிறது.  வெளியீடு: ஸீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்கின் தமிழ்ப் பிரிவான எழுத்து பிரசுரம். ஒரு பிரதியின் விலை ரூ. 350/-  முன்பதிவுத் திட்டத்தில் விலை ரூ.250/- முன்பதிவுத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய எக்ஸைல் வெளியான போது 900 … Read more