சூப்பர் டீலக்ஸ்

சூப்பர் டீலக்ஸ் பெண்களை மையப்படுத்திய படம்.  ஆரண்ய காண்டத்தின் ஆரம்பக் காட்சிக்கும் சூப்பர் டீலக்ஸின் ஆரம்பக் காட்சிக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு. படுக்கையில் பெண்ணிடம் ஆண் தோல்வியுற்று அவளைச் சித்திரவதை செய்வது ஆரண்ய காண்டத்தில்.  சூப்பர் டீலக்ஸில் அதன் நாய (சமந்தா) தன் கணவன் (ஃபஹத் ஃபாஸில்) வெளியே சென்றிருக்கும் இரண்டு மணி நேரத்தில், தான் கல்லூரியில் காதலித்தவனை வீட்டுக்கு வரவழைத்து உறவு கொள்கிறாள்.  அந்த உறவில் அவன் தோல்வியுறுகிறான். என்னடா ஆச்சு என்கிறாள்.  டென்ஷன் என்கிறான்.  … Read more