ஆர்மோனியா ஸோமர்ஸ்

பிழை திருத்தம் பிழை திருத்தம் என்று நான் உயிரை விடுவது இதற்காகத்தான்.  ஆர்மோனியா ஸோமர்ஸ் என்னுடைய மூல நூலிலேயே ஆர்மீனியா ஸோமர்ஸ் என்று இருந்ததால் அதுவே அடுத்தடுத்த பதிப்பிலும் அப்படியே வந்து விட்டது.  சமயங்களில் நாம் சரியாக எழுதியிருந்தாலும் பத்திரிகைகளிலும் பதிப்பகங்களிலும் பணிபுரியும் அன்பர்கள் திருத்தம் செய்வார்கள்.  அது என்ன ஆர்மோனியா?  தப்பு.  ஆர்மீனியா தான் சரி.  இந்தப் பிழை பற்றி பல நண்பர்கள் விரிவாகக் கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள்.  அனைவருக்கும் நன்றி.   இந்தப் புதிய பதிப்பில் திருத்தி … Read more

ஆர்மீனியா ஸோமர்ஸ்

2001-இல் எழுதிய “நான் எழுதுவது அறநூல் அல்ல” என்ற என் கட்டுரையில் உருகுவாயைச் சேர்ந்த Armenia Somers என்ற பெண் எழுத்தாளரின் The Fall என்ற சிறுகதை பற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்.  எனக்குக் குழந்தைகளைப் பிடிக்காது என்ற நூலை தற்சமயம் பிழைதிருத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது அந்த நூலின் முதல் கட்டுரையாக இருக்கிறது இது.  The Fall கதை எனக்கு வரி வரியாக ஞாபகம் இருக்கிறது.  போலீஸால் தேடப்படும் ஒருவன் – அவன் திருடனா, போராளியா என்ற விபரம் … Read more