சில நாட்களுக்குக் கிடைத்த கட்டாய ஓய்வு…

வாழ்நாளில் ஒருநாள் கூட எழுதாமல் படிக்காமல் இருந்ததில்லை.  ஆனால் முந்தாநாளிலிருந்து கட்டாய ஓய்வு கிடைத்திருக்கிறது.  உணவுப் பழக்கத்தில் நான் சீனர்களைப் போல.  சூடாக சாப்பிடும் பதார்த்தங்களை அதி சூடாக சாப்பிடுவேன்.  தனுப்பான பண்டங்களை அதி தனுப்பாக.  கோக்கைக் கூட சீனர்கள் ஐஸ் கட்டிகளைப் போட்டுத்தான் குடிப்பார்கள்.  அதேபோல் அவர்கள் சாப்பிடும் அளவு சூடாக இந்தியர்களால் சாப்பிட முடியாது.  மற்றவர்கள் காபி குடிப்பதைப் பார்க்கும் போது எனக்கு ஐஸ் காப்பி குடிக்கிறார்களோ என்று தோன்றும்.  காப்பியை யாராவது ஆற்றுவார்களா?  … Read more