ராஸ லீலா – முன் வெளியீட்டுத் திட்டம்

ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எக்ஸைல் நாவல் வெளிவந்த போது முதல் பிரதியை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தார் ஒரு நெருங்கிய நண்பர்.  முதல் பிரதி என்றால் அந்தக் குறிப்பிட்ட பிரதியில் முதல் பிரதி என்று போட்டு கையெழுத்துப் போட்டுத் தருவேன்.  இரண்டாவது பிரதியை மற்றொரு நெருங்கிய நண்பர் 50,000 ரூபாய்க்கு பெற்றுக் கொண்டார்.  அந்தப் பிரதிகள் எக்ஸைல் வெளியீட்டு விழாவில் விழா மேடையில் அந்த நண்பர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.  மற்றும் பத்து நண்பர்கள் நூலை … Read more

எதை எழுத வேண்டும்?

இஸ்லாமிய வெறுப்பைத் தவிர அநேகமாக மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் மிஷல் வெல்பெக்குக்கும் (Michel Houllebecq) எனக்கும் ஒத்த தன்மைகளைப் பார்க்கலாம்.  அதில் ஒன்று செக்ஸ்.  இன்னமும் அவரை செக்ஸ் எழுத்தாளர் என்றே பெரும்பாலோர் அழைக்கின்றனர்.  அவரும் அதை ஒத்துக் கொள்ளவே செய்கிறார்.  ஐரோப்பாவில் ஒரு எழுத்தாளர் செக்ஸை எழுதுவதைத் தவிர்க்கவே முடியாது என்கிறார்.  இங்கே (ஐரோப்பாவில்) சிலருக்கு செக்ஸ் தினமும் கிடைக்கிறது.  ஆனால் பலருக்கோ அவர்கள் வாழ்நாளிலேயே ஐந்தாறு தடவைகள்தான் கிடைக்கிறது.  சிலருக்கு வாழ்வில் ஒருமுறை கூட … Read more